Dil bir iletişim aracıdır. Bir toplumda yaşayan bireyler birbirleriyle aynı dili konuşarak iletişim kurarlar. Bugün hızla gelişen ve değişen dünyada diğer uluslarla da iletişim sağlamak zorundayız. Başka bir deyişle, diğer ülkelerle her alanda bilgi alışverişi yapabilmek, ekonomik ilişkilerimizi yürütebilmek ve kendi düşüncelerimizi ifade edebilmek için ana dilimizden başka en az bir yabancı dili bilmek zorundayız.

Günümüzde ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucunda, İngilizce neredeyse tüm ülkelerde kullanılan “dünya dili” haline gelmiştir. Bu nedenle ülkemizde de yabancı dil öğretimi daha çok İngilizce öğretimi üzerinde yoğunlaşmıştır.

Erken çocukluk döneminde dil öğrenimi ileri yaşlara göre çok daha kolaydır. Okul öncesi dönemde çocuklara yabancı dil doğrudan değil, oyun, şarkı, tekerlemelerle dolaylı yoldan öğretilir. Böylece çocuk yabancı dille doğal ortamında karşı karşıya gelir, duyarak, görerek ve bizzat yaşayarak, oyun oynayarak öğrenir. Oyun, çocuk için en iyi öğrenme yoludur. Oyunla yabancı dil bir araya getirilince öğrenme daha da kolaylaşır ve bir keyif hâline gelir. Dil öğretiminde şarkı ve hareket de başarıyı yükseltir. Ritm ve melodiyle öğrenme eğlenceli hâle gelir ve bilginin hafızada kalması kolaylaşır. Çocuk, şarkıları önce anlamını bilmeden ezberler, kelimeleri öğrendikçe anlamı da çözer. Bunun yanında, yabancı dil öğretimi için kullanılan boyama veya hikâye kitaplarından ve görsel materyallerden faydalanılabilir.

Mutlu Dünya Anaokulu olarak bugünün çocukları, yarının büyükleri olan öğrencilerinizin eğitiminde İngilizce öğretimi çok önemsiyoruz. Bu sebeple, okulumuzda bulunan tüm yaş gruplarımızla haftanın 5 günü İngilizce branş öğretmenimiz ile Akıllı Tahtada görsel ve işitsel materyaller, flash kartlar, story kartlar, kitap setleri ve daha birçok malzeme kullanarak 50 m2’lik İngilizce laboratuvarımızda oldukça verimli bir program uyguluyoruz.