Sanat etkinlikleri, temelde yaratıcılığı ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Bu çalışmalarda önemli olan nokta elde edilen sonuç değil, kullanılan yöntemlerdir. Bu nedenle; çocuklarımıza yeterli zaman, rahat çalışabilecekleri genişlikte bir yer, yaş, gelişim düzeyi ve bireysel ayrıcalıklarına uygun araç-gereçler verip, böylece yaratıcılığını daha iyi ortaya koyması sağlamaktayız.

Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı yaratıcı çalışmalarına teşvik etmek için gerekli çevresel düzenlemeleri yapar ve bu doğrultuda programlar hazırlayarak çocukların sanat çalışmalarına zevk olarak katılmalarına olanak sağlamaktadır.

Böylece çocuklarımızın;
* Çevrelerine karşı duyarlı olmalarına,
* Hayal güçlerini kullanabilmelerine,
* Yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine,
* Kendilerini ifade edebilmeyi öğrenmelerine,
* Esnek bir kişilik geliştirmelerine,
* Bağımsızlıklarını geliştirerek, kendilerine olan güvenlerini arttırmalarına yardımcı olmaktayız.