ABD’de geliştirilmiş olan bir okul öncesi eğitim programıdır. UNICEF tarafından EN İYİ EĞİTİM SİSTEMİ ödülünü almıştır. HIGH-SCOPE programının amacı; gelişimsel olarak tutarlı bir eğitim sağlamaktır. Programın dayandığı temel prensip etkin öğrenme prensibidir.

 

HIGH SCOPE ÖĞRENME MODELİ

Etkin öğrenmenin içsel ve insana özgü yönüyle, High Scope, evrensel bir eğitim modelidir. Çağdaş bir eğitim modelinin gerektirdiği gelişimsel anlayış özelliğine sahip, çocuğunun düşünsel ve sosyal gereksinimlerinin göz önünde bulundurulduğu bir yaklaşımdır. High Scope çerçevesinde uygulanan eğitim programında, her ders için çocuğa kazandırılması hedeflenen becerilerle ilgili zengin deneyim fırsatları sunulur. High Scope yaklaşımında çocuklar, bilgiye, anlamlı eğitim deneyimleri yoluyla ulaşan etkin öğrencilerdir. Öğretmenler de, çocukları bilgiye ve olgunlaşmaya doğru götürecek yolu, yine çocukların keşfettiği ve izlediği eğitim ve öğretim sürecinde, onlara eşlik eden, destek veren rehber kişiler olarak yer alır.

Bu eğitim modelinde hedef; çocuğun doğal ilgi, eğilim ve amaçlarındaki yapıcı güçten, çocuğun çok yönlü gelişim sürecinde faydalanabilmesidir. High Scope sisteminde öğretmen sınıfta çocuklara çok çeşitli materyaller sağlar. Çocukları, “planlama, planlarını uygulama ve sonucunun üzerinden geçme” yönünde destekler. Bireysel olarak etkileşim içinde olup detaylı gözlemler yapar. Küçük veya büyük grup çalışmalarında etkin öğrenme fırsatları sağlayarak öğrenme sürecini destekler. Bu etkinliklerde çocuklar, müfredatın gerektirdiği temel derslere ait bilgi ve becerileri de doğal bir şekilde kazanmış olur.

 

ETKİN EĞİTİM NEDİR?

Gelişimsel açıdan en uygun eğitim tarzı olarak gösterilmektedir. Çocuk, kendi seçtiği, kendi ilgi gördüğü etkinlikten başlayarak ve bütün duyularını kullanarak, hazır olduğu zaman yaşayarak öğrenmektedir. Çocuk planlarını kendi yapar, uygular, yani oynar ve daha sonra da hatırlar. Bu da zaman denetimi için ona fırsat sunar. Etkin öğrenmenin olmazsa olmazı; temel deneyimlerdir. Bu deneyimler aslında çocuklar tarafından sürekli olarak yapılır. Yuvada yapılan, çocuğun bu yaptığı işin farkında olmasını sağlamaktadır.